Foto: Partille kommun

Hållbart växande

Välkommen till

”Mitt i det goda livet”

I Partille finns attraktiva bostadsområden nära natur, service, föreningsliv och storstadens puls. Till ytan är vi Sveriges sjunde minsta kommun, med 60 procent skyddad natur, som vi vårdar väl. Det betyder att vi inte har så stora ytor att bygga på. Därför krävs noggrann, hållbar och långsiktig planering när vi bygger, med hänsyn till de gröna miljöerna.

Målbild Partille centrum är en viktig utgångspunkt när centrala Partille ska utvecklas. Simhallskvarteret som ska byggas bredvid Partille arena är en mycket stor investering som kommer att innefatta simhall, relax/friskvård, bostäder och lokaler för kommunal verksamhet. Till det planeras även ett parkeringshus.

Vårt mål är att växa hållbart – runt en procent varje år. Detta för att vi ska kunna tillhandahålla kommunal service.

I Partille har vi ett starkt och levande näringsliv med ett attraktivt företagsklimat som skapar arbetstillfällen och tillväxt. En framgångsfaktor är vår strävan att vara nära både företag och invånare, vilket innebär tillgänglighet och lyhördhet. För att våra planer på nya bostäder och verksamheter ska hålla krävs ett gott samarbete inte minst med fastighetsägarna.

Med välkomnande mötesplatser, besöksmål och tätortsnära grönområden skapar vi förutsättningar för det goda livet med närhet till både storstad och natur. 

Trygghet i dess olika dimensioner känns viktigare än någonsin. Mycket handlar om att våra bostadsområden och skolor ska vara trygga platser. En trygg miljö betyder mycket, och som kommun måste vi fokusera på social hållbarhet. Det gör vi bland annat genom satsningar på idrott och föreningsliv där många unga deltar och finner trygg gemenskap.

För några år sedan blev vi utsedda till Sveriges bästa idrottskommun, och Partille är åttonde bäst i landet vad gäller barn och ungas aktivitet i Idrottsföreningar. Öjersjö är dessutom det område i Sverige med högst andel deltagande i föreningslivet.

I detta arbete och i mycket annat har vi god samverkan med våra kommunala bolag, Partille Energi och Partillebo. Partillebo har hand om lokalerna för våra kommunala verksamheter, vilket exempelvis innefattar 10 fullstora idrottshallar, varav en har läktarkapacitet för 4 500 besökare.

Foto: Partille kommun

I Partille finns många fina föreningar med ledare som gör ett fantastiskt arbete för barn och unga, här finns bland annat världens största handbollsförening.

I kommunen finns 100 km spår och leder. Gotaleden är en av dem som går igenom Partille, och utsågs 2020 av NewYork times till ett av världens bästa turistmål. 

Kniven – en pärla som är en viktig del i utvecklingen att göra Partille till en destination. Här pågår nu olika verksamheter i kommunal regi, men om några år kommer privata aktörer att ta vid och utveckla både industrifastigheten Kniven och miljön runt omkring till ett intressant besöksmål.

Landvettervägen är en regional väg som till vissa delar kommer att bli stadsgata med bostäder på båda sidor. Just nu pågår intensiva diskussioner med Trafikverket om hur vi ska lösa trafiksituationen, detta för att göra byggnationen i Furulund och utmed Landvettervägen möjlig.

Jeriko är ett område vi tillsammans med Lerum vill utveckla till verksamhetsområde. Göteborgsregionen har ett behov av 7 000 000 kvm mark för företagsetableringar, och här har vi ett område som skulle kunna bidra med upp till 1 500 000 kvm vilket skulle innebära fler företag och arbetsplatser i kommunen.

Slutligen: Vi har många nyinflyttade i Partille kommun. Vi ser att intresset ökar att bo nära såväl naturen som storstaden – något som vi kan erbjuda.

Till alla er vill jag passa på att hälsa: varmt välkomna.

Här är varje invånare viktig, varje medarbetare kan göra skillnad, och alla dagar räknas. Tillsammans arbetar vi för ett ännu bättre Partille.

Marith Hesse, Kommunstyrelsens ordförande Partille.