Furulund ligger söder om Björndammen och norr om Öjersjö i närheten av Partille centrum. Här blir det nybyggnation av 800 bostäder och genomgripande upprustning av centrumdelen.

Stadsbyggnad

Utvecklingen av Furulund –

Ett av kommunens största stadsbyggnadsprojekt de närmaste åren

Furulund är Partilles nästa stora bostadsprojekt, samtidigt som centrumdelen ska genomgå en omfattande modernisering. Furulund, ligger söder om Björndammen och norr om Öjersjö med närhet till Partille centrum. Dessutom med snabba kommunikationer till centrala delar av Göteborg. Här finns både staden och naturen nära.

Text: Anders Post
Foto: Partille kommun och Markus Holm

Utvecklingen av Furulund handlar konkret om nybyggnation av cirka 800 bostäder, och upprustning av centrumdelen med parkeringsgarage, 5 000 kvm handel, caféer, restauranger och all annan service som ska finnas inom räckhåll i ett modernt stadscent­rum.

Kommunens vision är att i Furulund ska både ung och gammal trivas, oavsett vem man är eller var man kommer ifrån. Bostädernas upplåtelseformer kommer att vara blandade, och olika mötesplatser skapas för att främja social hållbarhet och trygghet. Det är viktigt att man kan känna stolthet för sin stadsdel.

Planprogrammet för Furulunds centrum tas fram i samverkan med olika byggaktörer, som Partillebo, Sigillet Fastighets AB, Aspelin & Ramm Fastigheter, Ikano Bostäder, Hökerums bygg, Vetro samt HSB Göteborg.

Marianne Sörling är projektsamordnare för Furulunds stadsutveckling.
– I Furulund är det nära såväl till natur som till handel och kommunikationer. Med den kommande metrobussen kommer man att nå både Landvetter och Göteborgs centrum inom en kvart.

När detaljplanen för Furulunds cen­t­rum antagits av kommunfullmäktige inleds detta omfattande stadsbyggnadsprojekt som tar cirka 10 år att genomföra.

Hur är läget för Furulund i dag?
Frågan går till Marianne Sörling, som är BID-samordnare (BID = Business Improvement District – en samverkansmodell mellan fastighetsägare och offentliga aktörer):

– Området utvecklas på olika sätt i väntan på detaljplanen då vi kan sätta igång på allvar med bostadsbyggnation och centrumutveckling. Vi har till exempel precis invigt en skateboardramp för de större barnen i området. Vi ser till att klotter och skräp försvinner och under julen ordnade vi så att centrum blev juldekorerat med återanvänd julbelysning. Dessutom har alla samverkande aktörer nu antagit ett platsvarumärke, som övergripande berättar om intentionerna för området.