Energi

Samhällsnytta viktigt för Partille Energi

– fjärrvärme och förnybar energi i fokus

Energiförsörjning är en del av vår vardag. Vi vill till rimliga priser ha det varmt och skönt hemma och kunna använda el till många saker som förenklar och förbättrar livet.
– Som kommunalt bolag är samhällsnyttan vår prio, säger Mikael Jednell, vd för Partille Energi.

Text: Anders Olow

Jag kan med stolthet säga att vi ligger bra till när det gäller våra priser för elnätet och fjärrvärmen jämfört med övriga landet.

Jämförelsen kommer från en årlig undersökning gjord av Nils Holgersson-gruppen, med representanter från Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta. De jämför fakta om prisnivåer och prisskillnader mellan alla kommuner för sophämtning, VA, el och fjärrvärme.

Men allt är inte bara en fråga om pris.

– Våra kunder har de senaste åren blivit långt mer aktiva än tidigare kring sin energianvändning. Bland annat vill man kunna påverka sin förbrukning och själv kunna stå för sin energiförsörjning.

En omfattande uppgradering av elmätarna pågår nu i hela Partille. De nya mätarna, kommer att göra det enklare för kunderna att effektivt övervaka och styra sin elförbrukning och därmed kostnaderna.

– Tillsammans med våra kunder kan vi nå riktigt långt när det gäller hållbarhet, säger Mikael Jednell, vd för Partille Energi.

Hållbarhetsperspektivet är minst lika viktigt. Det handlar om balans.

En av de mest betydelsefulla åtgärderna för hållbarhetsbalansen i hela energisystemet är satsningen på fjärrvärme. De senaste två decennierna har Partille Energi aktivt byggt ut fjärrvärmenätet. Förutom leveranser till stora företag och fastighets­ägare har det möjliggjort för över 2 000 kunder i villa och radhus att ansluta sig till fjärrvärme.

Fjärrvärme minskar behovet av att använda el för uppvärmning. På så sätt kan elen användas till andra mer angelägna områden, som till exempel laddning av elbilar. Det i sin tur bidrar till utfasningen av bensin- och dieselbilar.

– Fjärrvärmen, som till mycket stor del kommer från återvunnen värme och förnybara källor, ger Partilleborna möjlighet att göra hållbara energival och stödja övergången till en fossilfri framtid, säger Mikael Jednell.

– Vi välkomnar också en ökad elproduktion från förnybara energikällor som till exempel solenergi. Själva arbetar vi med att förvandla Furulunds deponi i Tingsängen till en solcellspark som förhoppningsvis kan stå klar 2025.

– Vi ser också ett ökat intresse för solceller bland kunderna. Vi har just nu drygt 850 mikroproducenter i vårt nät, och antalet ökar hela tiden. Vi som energiföretag kan göra en del, men det är tillsammans med våra kunder vi kan nå riktigt långt när det gäller hållbarhet, säger Mikael Jednell.

TOPP 20%

Partille tillhör de 20% av landets kommuner med billigaste fjärrvärmen.

TOPP 10%

Partille tillhör de 10% av landets kommuner med billigaste elnätet.

Jonsereds vattenkraftstation invigdes för över 120 år sedan, men är viktig för elförsörjningen än i dag.

120 år och still going strong!

Partille Energi är ny ägare av Jonsereds vattenkraftstation sedan 1 januari i år.

– Kraftverket är bra för balansen i vår energiförsörjning och vi säkerställer en lokal elproduktion. Det minskar sårbarheten samtidigt som vi vårdar ett kulturarv, säger Mikael Jednell, vd för Partille Energi.

Jonsereds vattenkraftstation invigdes för strax över 120 år sedan, har varit i drift sedan dess och är fortfarande en viktig del i Partilles elförsörjning. Då, 1902, var man först med att bygga och använda en generator för växelström, 20 år innan det blev standard i samhället.

Tegelfasaden och klinkergolvet ser ut precis som det gjorde då, men nyare generatorer har naturligtvis tillkommit genom åren för att öka effekten. Den gamla schweiziska maskinen från invigningen rullar dock fortfarande på som om den vore ny. Den färskaste generatorn är från 1950-talet.

Kraftverket producerar varje år el motsvarande det genomsnittliga behovet för över 900 hushåll i Partille.

Att ta hand om en sådan gammal dam med stor värdighet är förvisso kulturvård av klass.

Så sparar du el! – Sparakrafterna.se

Sparakrafterna.se är ett samarbete mellan Partille Energi, Partille kommun och Partillebo. Här hittar du en mängd tips på hur alla kan bidra till en bättre hushållning med energin. Från enkla tips för köket till lågenergilampor, LED-belysning och laddningsstationer för mobiltelefoner och datorer. Här kan du jämföra normalförbrukning med din egen förbrukning, hitta länkar till andra sidor med energispartips och få svar på vad du kan göra med 1 kWh.

Besök www.sparakrafterna.se för mer information.