Skoföretaget Icebug är ett internationellt känt skoföretag som arbetar med hållbarhet i alla led.

Prisregn över partilleföretaget Icebug

Partille kommun delar årligen ut ett pris för insatser som bidrar till en hållbar utveckling av kommunen miljömässigt, ekonomiskt och socialt. I år gick priset till Icebug AB som tillverkar skor och arbetar med hållbarhet ur flera aspekter. Dels i tillverkningen av skor som håller över lång tid, men även för att säkerställa goda arbetsförhållanden både lokalt i Jonsered där företaget ligger, och i fabrikerna de använder. Priset, som delades ut i oktober 2023 av kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse, består av ett diplom och 10 000 kronor. Här citeras delar av motiveringen:

Icebugs hållbarhetsarbete är känt internationellt och de var en av de första skoföretagen att mäta sina klimatavtryck. De samverkar och investerar kapital i andra länder för såväl social som ekologisk hållbarhet och sitter med i projektet Mission Innovation, som är en del av FN:s klimatprogram, med fokus på vilka innovationer som kan lösa klimatproblemet …

Så här kommenterade Tom Nilsson, operativ chef på Icebug,  prissumman:
– Vi kommer att skänka hela prissumman, och samma belopp ur vår egen kassa, till Jonsered IF:s kompisfond. En fond som hjälper barn i behov, med utrustning och det de behöver för att kunna delta i samma aktiviteter som deras kamrater.

Företaget har även kommit på andra plats som Årets företagare 2023. En utmärkelse som delats ut i över 80 år av Företagarna. Juryns fyndiga motivering löd:

Juryns motivering
”På en marknad där det är lätt att tappa fotfästet rör sig vår pristagare framåt med ett säkert grepp. De är noga med att lämna så litet avtryck efter sig som möjligt. Deras produkter görs av noga utvalda material med hållbara villkor. Därför är de riktiga förebilder i arbetet för omställningen av hela samhället.”

Text: Anders Post
Foto: Icebug