Hossaberget är ett bostadsområde med en variation av bostäder. Nu ska även idétomterna byggas.

Idétomterna på Hossaberget ska byggas med innovativa och hållbara lösningar

Detaljplanen för området Hossaberget antogs 2014, något som möjliggjorde ett bostadsområde med en variation av bostäder präglat av småskalighet: mindre flerbostadshus, fristående villor, radhus och parhus. Dessutom tillkommer något som kallas för idétomterna där kreativitet och hållbarhet prioriterades när kommunen valde byggare.

Hossaberget ligger nära naturen med skog, åkrar, hagmarker, alléer, bäckraviner, bad- och fiskesjöar. Dessutom nära till kollektivtrafik.

I området finns två kommunalt ägda tomter för två små flerbostadshus, så kallade idétomter. Kommunen avsatte dessa tomter för att skapa en variation i Hossaberget, och ge etableringsmöjlighet för andra byggherrar än de som redan var etablerade i området. Huvudidén var att tomterna skulle avsättas för särskilt innovativa och hållbara lösningar där återvunnet material vid byggnationen skulle användas. I maj 2023 sökte därför kommunen byggare som kunde presentera kreativa förslag i linje med kommunens önskemål.

Som byggherre för en av idétomterna blev Lindgrens bygg, som ska lämna förslag för bygglov. Planen är att bygga helt i trä med en stor del återvunna material.

Text: Anders Post