Den här sidan är en annons

Furulund –

En stadsdel i förvandling med nära till det mesta för ett gott liv

Utvecklingen av Furulund och dess centrum har hög prioritet för Partille kommun. Det ska bli en trygg och attraktiv plats att leva och verka i. Här byggs över 800 bostäder och ett cen­trum som ska utvecklas med stadslivskänsla och klar egen identitet.

Flera aktörer har samlats i ett samarbete inför utvecklingen av Furulund och dess centrum. Två av dessa, Aspelin Ramm och Sigillet, har ett JV-bolag i Furulund med samarbetsavtal med kommunen, och kommer att genomföra den större delen av såväl bostadsbyggandet som centrumutvecklingen.

Mathias Vårström, som är projektutvecklingschef på Aspelin Ramm, säger så här om samarbetet med Sigillet:

– Vi är två fastighetsägare som står starka då många byggplaner just nu läggs på is. När kommunens detaljplanearbete för Furulund är klart sätter vi igång med bostadsbyggande och centrumutveckling.

– Vi är den fastighetsutvecklaren som även tar ansvar för centrumutvecklingen i Furulund, säger Henrik Nilsson, vd på Sigillet. Vi äger i dag två fastigheter på platsen, varav den ena bland annat bedriver livsmedelshandel.

Henrik Nilsson, Sigillet och Mathias Vårström, Aspelin Ramm vid Furulunds centrum. (Foto: Markus Holm)

Både Sigillet och Aspelin Ramm har en stark vision om Furulunds framtid. Det handlar om förvandlingen av en hel stadsdel till något nytt. Mathias Vårström igen:

– Vår vision är att stadsdelen ska gå från att kännas relativt otydlig och ibland otrygg, till att bli ett tydligt, attraktivt och tryggt område – en plats där man kan njuta av både stadsmiljö och orörd natur. Och att allt man behöver i livet finns en promenad bort. Vi har kallat det ”Nära till det mesta för ett gott liv”. Vår vision är att de som bor här ska känna stolthet för sin stadsdel.

Det är ändå långt till att visionen kan bli verklighet, vad gör ni under tiden?
– Vi gör väldigt mycket, säger Henrik Nilsson, och räknar upp ett antal saker man jobbar med: uppgradering av grönytor, belysning, löpande underhåll, tar bort klotter, förbättrar handeln – bland annat genom etablering av en ny livsmedelshandel. Det är viktigt att de som bor i Furulund redan nu kan ta del av bra service och stort utbud av varor och tjänster.

Furulunds centrum är byggt på 80-talet, och visst funkar det, menar Mathias Vårström.

– Men det vi kommer med är något nytt, ett levande hållbart centrum utvecklat efter dagens förväntningar där det ställs helt nya krav.

– Eftersom både vi på Sigillet och Aspelin Ramm har lång gemensam erfarenhet av centrum­utveckling är vi trygga med att våra visioner för Furulund kommer att uppfyllas, säger Henrik Nilsson.

Sigillet

Sigillet Fastighets AB är ett privatägt fastighets­bolag etablerat 1981 som äger och förvaltar ett 70-tal bostads- och kommersiella fastigheter i Göteborgs- och Stockholmsregionen. Sigillet har stort fokus på långsiktighet, kundnytta och hållbar utveckling. Förvaltad yta uppgår till ca 145 000 kvm, hyres­intäkter 330 mkr och fastigheternas marknadsvärde 7 mdr. I dag är vi 12 medarbetare med kontor i Stockholm och Göteborg. Sigillet är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001.

Aspelin Ramm

Aspelin Ramm Fastigheter AB etablerat 1998 utvecklar, äger och förvaltar kontor, hotell, butik- och bostadsfastigheter om ca 140 000 kvm i Västsverige och i Stockholm. Med sina 21 medarbetare är de en ansvarsfull fastighetsutvecklare som lägger stor vikt vid att byggnaden ska utgöra ett värdefullt element i stads- och landskapsbilden.

2023 tilldelades Aspelin Ramm Fastigheter utmärkelsen Sveriges nöjdaste kontorshyresgäster. NKI-undersökningen Fastighetsbarometern genomförs av CFI Group och Fastighetsägarna.