Partillebos hus i Gökegård är byggda i vinkel, vilket bildar en lummig gårdsmiljö.

På landet mitt i stan

Fastighetsbolaget som har en unik roll i Partilles utveckling

Det kommunägda fastighetsbolaget Partillebo är en av de stora samhälls­aktörerna i Partille kommun när det gäller att äga, bygga och förvalta bostäder i form av hyresrätter och kommunlokaler till olika verksamheter, exempelvis idrottsanläggningar, skolor, förskolor och äldreboenden. Företaget har genom sin bredd en unik roll i Partilles utveckling.

Text: Anders Post
Foto: Partillebo

Med närmare 4 000 lägenheter och 230 000 kvm lokaler i Partille, har Partillebo stor påverkan på många människor i olika åldrar och skeenden i livet.

Hållbarhet är prioriterat för Partillebo – inte minst social hållbarhet. Företaget har antagit en hållbarhetsplan där syftet är att nybyggnadsprojekt ska bidra till att man uppfyller de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Alla nyproducerade fastigheter ska hålla en viss standard när det gäller energi och miljö. Bland annat är all nyproduktion certifierad i Miljöbyggnad Silver. Företaget äger dessutom fyra vindkraftverk, och Partille arena är självförsörjande på el med hjälp av Partillebos 1 220 solpaneler.

I sammanhanget kan även nämnas hållbarhet i det lilla formatet. På taket till Partillebos huvudkontor, står två bikupor. Bina är ett sätt för Partillebo att bidra till den biologiska mångfalden och öka antalet pollinatörer. Utan pollinatörer blir det till exempel ingen frukt på träden eller bär på buskarna, och vi får svårt att odla den mat som vi behöver. I de två små kuporna på taket producerar bina 200 små miniburkar honung varje år.

Partillebo som samhällsutvecklare och deras engagemang i social hållbarhet syns på många sätt i kommunen, exempel är satsningar på simskola. Sommaren 2023 startade Partillebo ett samarbete med Svenska Livräddningssällskapet Göteborg. Hyresgästerna erbjöds att lära sig simma till reducerat pris i simskola i Kåsjön under ett antal sommarveckor. Med hjälp av utskick till alla hyresgäster, infomaterial på områdeskontoren och inlägg i sociala medier marknadsförde man möjligheten att få denna livsviktiga kunskap.

Samarbetet mellan Partillebo AB och Svenska Livräddnings-sällskapet gav ett mycket gott resultat. Många av hyresgästerna valde att trotsa regn och rusk för att öka sin simkunnighet. Simskolan i Kåsjön lockade över 60 barn som gjorde stora framsteg, och många föräldrar var tacksamma över att simskolan drevs utan uppehåll i alla väder.

Ett annat samhällsengagemang är Partillebos samarbete med organisationen Hela människan som öppnade sin mat­butik på Kyrktorget i november 2022. Syftet med butiken är att kunna erbjuda mat till reducerat pris till personer boende i Partille, via andra butikers och tillverkares svinn. Hela Människan är en ideell organisation som tror på alla människors lika värde och har kyrkorna i Partille som huvudmän. Butiken drivs av en butiks­ansvarig och flera frivilliga volontärer.