Den här sidan är en annons

I natursköna Öjersjö Hagar har Skanska byggt 47 villor och parhus med hög miljöprofil. Åtta av dessa är klimatneutrala. Alla är Svanenmärkta och har solceller på taken. I omgivningarna finns både lekplatser och gröna skogspartier.

Familjens hållbara framtid börjar i Öjersjö Hagar

Öjersjö ligger naturskönt intill Stora Kåsjön. Här i Öjersjö Hagar har Skanska byggt 47 villor och parhus med hög miljöprofil.

Skanskas projekt Öjersjö Hagar påbörjades 2021, och nu i höst är allt färdigbyggt: Nio friliggande villor och 38 parhus där det mesta är sålt, utom sju hus (december 2023).

I omgivningarna finns både lekplatser och gröna skogspartier med närhet till badsjö, i en lugn och trygg familjemiljö.

– Alla hus har öppna planlösningar och uteplats, egen gräsmatta, carport och förråd, berättar Karl Malmqvist, som är projektutvecklare. Interiört har bostäderna fått öppna planlösningar med stora fönster som släpper in naturen.

– Ljuset är viktigt, poängterar produktionschefen Daniel Swärd. Vi har till exempel ett ljust golv som standard för att lyfta fram ljuset.

Åtta av bostäderna i Öjersjö Hagar är klimatneutrala, och alla hus är Svanenmärkta med solceller på taken.

”Öjersjö Hagar har givit oss viktig kunskap i hur man bygger hållbart på bästa sätt.” Från vänster Daniel Swärd, Emma Tuvegran och Karl Malmqvist. (Foto: Markus Holm)

– Det här har varit något av ett pilotprojekt när det gäller att bygga med lägre klimatavtryck, säger Emma Tuvegran, som är projektchef. Vi har bestämt att alla Skanskas egenutvecklade bostäder ska vara klimatneutrala redan 2030, vilket innebär att en klimatneutral bostads samlade koldioxidutsläpp ska kompenseras inom ett visst antal år. I dag räknar vi med att vi har nettonollutsläpp efter 50 år.

För att en bostad ska få kallas klimatneutral behöver man se över husets hela livscykel. Från råvara till produktion, och till den dagen det är dags att genomföra en omfattande renovering.

– Öjersjö Hagar har gett oss viktig kunskap i hur man bygger hållbart på bästa sätt med byggtekniker som gynnar miljön. Vi använder till exempel återvunnen cellplast i bottenplattan, klimatförbättrad betong och asfalt. Vi blir hela tiden bättre och snabbare på att bygga hållbart och hittar ständigt nya lösningar för detta. Skanska har bevisat att det går att bygga hållbara hem i hög kvalitet, säger Emma Tuvegran.

– Men det här är inte några konstiga experimenthus, säger Karl Malmqvist. Möjligen kan de skilja sig från andra i området genom att solcellerna på taket är något fler.

Minskat klimatavtryck steg för steg vid bostadsbyggnation

Det första steget är att designa netto-nollenergihem dvs bostäder med solceller som producerar lika mycket förnybar energi som de använder på årsbasis. Energieffektiva system och förnybar energi gör att klimatutsläppen från boendet blir så låga som möjligt. 

Nästa steg är att minska klimatpåverkan från byggskedet och välja byggmaterial med så låg belastning som möjligt. I detta skede ligger också den största klimatpåverkan. Material väljs därför med omsorg, rätt material på rätt plats, för att balansera funktionalitet, ekonomi och klimat.

Det tredje steget handlar om att kompensera för de utsläpp vi i dag inte kommer undan i byggskedet och driftsfasen. På Skanska används främst två olika sätt att kompensera: Förnybar energi (sol- och vindkraft) och biokol. Investering i ny förnybar energi tränger undan el med högre klimatbelastning och därigenom kan utsläppen minska. Biokol är en så kallad kolsänka som produceras av träavfall. I biokolet lagras kolatomerna stabilt över tid istället för att hamna i atmosfären. Biokol har en unik förmåga att hålla vatten och näring, och används därför till bland annat jordförbättring. Användandet av biokol ger alltså både mer motståndskraft hos grönska mot nyckfullt väder med torka och skyfall samt en klimatkompensation.